Hvad er coaching?

 
15-06-2011
Coaching

Coaching er en særlig måde at føre en samtale på, hvor fokuspersonen forpligtiger sig til en dialog omkring en defineret problemstilling og et mål. Coachens hovedopgave er at gå på opdagelse i fokuspersonens forestillinger om vejen til målet.

Coaching er en målrettet og bevidstgørende dialog, hvor det drejer sig om at udvikle personens eller gruppens faglige og personlige potentiale ud fra egne forudsætninger.

Coaching praktiseres som individuel- eller gruppecoaching.

Personlig coaching er en mulighed for mennesker, der ønsker at få det bedst ud af deres potentiale. Ved coaching kan man finde sine styrker, og finde ud af hvordan man bedst håndtere de problemer man møde i hverdagen. Ved coaching gælder det om at udvikle sig professionelt fx som leder, medarbejder, eller familiefarg, ved at skabe bevidsthed om uudnyttede ressourcer og potentialer.

Ved gruppecoaching skal man prøve at få det bedste ud af gruppen, som man opnår det bedste resultat. Der er en mulighed for teams der ønsker, at styrke samarbejdet og derved lykkes bedst muligt med de opgaver der ligger i gruppen.

Til at stå for coachingen skal der være en coach. Coachens opgave er at få skabt bevidsthed, fokus, og ansvar hos den eller de som får coaching.

Alt for mange at de ting vi gør i hverdagen, gør vi ubevidst, som vi altid har gjort. Vi tænker ikke over at det måske ikke er den bedste måde at gøre tingene på.

Nye udfordringer i samfundet, på jobbet og i fritiden kræver nye måder at lære og udvikle sig på. I idrættens verden har man med succes i mange år anvendt coaching til forbedring at præstationer.

Coaching er velegnet til:

At skabe bevidsthed

At styrke og udvikle samarbejde

At effektivisere teamsamarbejde

At skabe kompetanceudvikling

At fremme personlig udvikling

 
 
Find information om: guiden guide helse sundhed
(Hovedkategori: Terapi)