Hvad er lykkepiller?

 
09-02-2013
Lykkepiller

Lykkepiller er en gruppe antidepressive lægemidler. De anvendes til behandling af moderate og svære depressioner, angstlidelser og visse personlighedsforstyrrelser.

Disse lægemidler udmærker sig ved at have relativt få bivirkninger sammenlignet med tidligere generationer af antidepressiva (MAO-hæmmere og de tricykliske antidepressiva) som - i modsætning til MAO-hæmmere, ikke kræver omlægninger i kosten.

Stofferne virker ved at øge funktionen af signalstoffet serotonin i hjernen. Dette opnås ved at hæmme genoptagelsen fra synapsen til den præsynaptiske nerveterminal.

Der er seks stoffer i klassen i klinisk brug i Danmark (handelsnavne er anført i parentes):
Citalopram (Akarin®, Cipramil®) – udviklet af Lundbeck.

Escitalopram (Cipralex®, Entact®, Esertia®, Seroplex®) – udviklet af Lundbeck.

Sertralin (Zoloft®) – udviklet af Pfizer.

Fluoxetin (Flutin®, Fontex®; i USA kendt som Prozac®) – udviklet af Eli Lilly.

Paroxetin (Seroxat®) – udviklet af GlaxoSmithKline.

Fluvoxamin (Fevarin®) – udviklet af Solvay Pharma.

 
 
Find information om: helse sundhed guiden guide
(Hovedkategori: Medicin)