Råkost

 
24-05-2010
Helseleksikon

Råkost er mad, som ikke er opvarmet over ca. 42 grader (nogle mener, at grænsen går ved 47 grader). Tanken bag er, at opvarmning ændrer den kemiske sammensætning af maden og at dette nedsætter den næringsmæssige værdi og/ eller gør maden toksisk (giftig). Jo kraftigere opvarmning, des større ændring af maden.

 
 
Find information om: guide guiden helse sundhed
(Hovedkategori: Helseleksikon)